Αποκάλυψη: «Το «κούρεμα»… αύξησε το εξωτερικό χρέος!!!!!»

Posted on 02/07/2012 από

0


Αποκάλυψη:

Ο αυξημένος δανεισμός του Δημοσίου από το μηχανισμό στήριξης, στο πλαίσιο του PSI, οδήγησε σε αύξηση του ακαθάριστου εξωτερικού χρέους στο πρώτο τρίμηνο του 2012, παρά το «κούρεμα» των ομολόγων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος του εξωτερικού χρέους της χώρας (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας) διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2012 στο ποσό των 388,2 δισ. ευρώ ή στο 181% του ΑΕΠ από 368,2 δισ. ευρώ, που ήταν στο τελευταίο τρίμηνο του 2011. Το εξωτερικό χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στις 31 Μαρτίου 2012 αποτιμήθηκε σε 182,1 δισ. ευρώ έναντι 157 δισ. ευρώ, που ήταν στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2011, καταγράφοντας αύξηση κατά 25,1 δισ. ευρώ. Στις μεταβολές της αξίας του χρέους στο πρώτο τρίμηνο σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε το PSI, που είχε ως αποτέλεσμα το διπλό hair cut που υπέστη η αξία των ομολόγων. Αφενός αντικαταστάθηκαν με νέους τίτλους που αντιστοιχούσαν στο 46,5% της αρχικής τους αξίας, αφετέρου η τρέχουσα αξία τους στη δευτερογενή αγορά μειώθηκε δραματικά. Στο πλαίσιο αυτό από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει πως η τρέχουσα αξία (σε τιμές αγοράς) των ελληνικών ομολόγων, που κατέχουν ξένοι θεσμικοί, στις 31 Μαρτίου 2012 περιορίστηκαν σε 53,35 δισ. ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 18,2 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2011 (71,56 δισ. ευρώ) και κατά 80,38 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2011. Διευκρινίζεται ότι η αποτίμηση των ομολόγων γίνεται με βάση τις τιμές αγοράς στη δευτερογενή και όχι με βάση τις ονομαστικές τιμές έκδοσης των ομολόγων. Στο πλαίσιο αυτό τα ποσά που καταγράφονται στους σχετικούς πίνακες αποτυπώνουν την τρέχουσα αξία των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι ο όγκος του ακαθάριστου εξωτερικού χρέους της χώρας θα ήταν αισθητά μεγαλύτερος, εάν η αποτίμηση των κρατικών ομολόγων γινόταν στις ονομαστικές τιμές των ομολόγων. Ωστόσο, το συνολικό μακροπρόθεσμο εξωτερικό χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 20 δισ. ευρώ, από 155,3 δισ. ευρώ, σε 175,3 χώρας, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2011, λόγω της αύξησης των δανείων από το μηχανισμό στήριξης. Ειδικότερα το ύψος των μακροπρόθεσμών δανείων διαμορφώθηκε σε 121,96 δισ. ευρώ από 83,68 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο, καταγράφοντας αύξηση κατά 38,3 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη οφείλεται στα αυξημένα ποσά που καταβλήθηκαν από το μηχανισμό για την υλοποίηση του PSI, αλλά και για την κάλυψη ταμιακών ελλειμμάτων του προϋπολογισμού. Σε ό,τι αφορά το βραχυπρόθεσμο δανεισμό του Δημοσίου, παρουσιάζει αύξηση κατά 5,1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2011 και ανήλθε σε 6,83 δισ. ευρώ λόγω της καταβολής από το μηχανισμό του ποσού για τους δεδουλευμένους τόκους που εντάχτηκαν στο PSI.

Τράπεζες

Οι υποχρεώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο α’ τρίμηνο του 2012 κατέγραψαν μείωση κατά 1 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 103,7 δισ. ευρώ. Επίσης οι υποχρεώσεις των ελληνικών τραπεζών (κυρίως προς την ΕΚΤ) ανήλθαν στο τέλος του περασμένου Μαρτίου σε 87,65 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,54 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2011 και μειωμένες κατά 26,75 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2011. Προκύπτει επίσης μείωση των υποχρεώσεων της χώρας που οφείλονται σε εισαγωγές, καθώς η κατηγορία πιστώσεων «λοιποί τομείς» εμφανίζει στο τέλος του Μαρτίου υπόλοιπο 8,9 δισ. ευρώ από 9,7 το Δεκέμβριο του 2011 και από 15,6 δισ. ευρώ το Μάρτιο του 2011. Στον τομέα των άμεσων επενδύσεων σημειώθηκε αύξηση κατά 151 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 5,75 δισ. ευρώ. Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει πως οι υποχρεώσεις προς θυγατρικές παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητες στο ποσό του 1,66 δισ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις σε άμεσους επενδυτές αυξήθηκαν σε 4,1 δισ. ευρώ από 3,9 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2011.

Πάνος Κακούρης

Αναδημοσίευση από Ναυτεμπορική

 

Advertisements