Ερώτηση Τσίπρα για τις αποκρατικοποιήσεις

Posted on 18/07/2012 από

0


κουτί πανδώρας

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων σε σχέση με το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων Δημόσιας Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ) κατέθεσε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, προς τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα. O κ. Τσίπρας ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή και τους πολίτες ως προς το ύψος της έως τώρα δαπάνης που έχει συνολικά καταβληθεί για τα σχήματα που έχουν επιστρατευθεί από το 2010 με σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.
Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ότι η εκτιμώμενη αξία των προς αξιοποίηση -ή εκποίηση κατά την αξιωματική αντιπολίτευση- περιουσιακών στοιχείων του κράτους υπερβαίνει κατά πολύ τα 50 δισ. ευρώ που είχε τεθεί ως στόχος και τονίζει την ανάγκη να δημοσιοποιηθούν οι αμοιβές όλων των στελεχών που επιστρατεύθηκαν για να αποδόσουν συγκεκριμένο έργο, το οποίο, συν τοις άλλοις, προφανώς δεν επιτεύχθηκε.
Ανάλυτικά αναφέρεται σε αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις παχυλά αμειβομένων φίλων και προσκείμενων στην Κυβέρνηση προσώπων, χωρίς την εκτέλεση οποιουδήποτε ουσιαστικού έργου το οποίο να εξυπηρετεί το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Θέμα : «Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων Δημόσιας Περιουσίας»
Ως γνωστόν τον Ιούνιο του 2010, η Τρόικα ανήγγειλε σε συνέντευξη τύπου, την απόφαση της, να εκποιηθεί περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, με στόχο την είσπραξη 50 δις ευρώ στα πλαίσια της διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους.
Σε συμμόρφωση με την απόφαση αυτή της Τρόικας το Υπουργείο Οικονομικών (Υπ. Γ. Παπακωνσταντίνου) ανέθεσε στην Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων, (Ειδ. Γραμματέας Χριστοδουλάκης) την εκτέλεση της απόφασης και την πρόσληψη Συμβούλων κλπ για το σκοπό αυτό.
Στην συνέχεια με το άρθρο 1 του ν.3986/2011 συστάθηκε το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων Δημόσιας Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ) με μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και προσδιορίσθηκε ο κατάλογος των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου με το άρθρο μόνο Ν.3985/2011. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, ποσοστό άνω του 35% των δημόσιων υποδομών και 50% ποσοστό της ακίνητης δημόσιας περιουσίας που η αξία τους συνολικά είναι πολλαπλάσια των 50 δις ευρώ, το οποίο καθορίστηκε ως στόχος να εισπραχθεί, από την εκποίηση τους. Το Ταμείο παράλληλα με την Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων συνέχισε την εκτέλεση του προγράμματος.
Είναι γνωστό ότι μέχρι σήμερα, από το Πρόγραμμα αυτό το Ελληνικό Δημόσιο, έχει αποκλειστικά μόνο δαπάνες για αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις, παχυλά αμειβομένων φίλων και προσκείμενων στην Κυβέρνηση προσώπων, χωρίς την εκτέλεση οποιουδήποτε ουσιαστικού έργου το οποίο να εξυπηρετεί το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου.
Εν’ όψει των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
– Ποιο είναι το σύνολο των δαπανών και κάθε επιμέρους ποσό το οποίο δαπανήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε μία από τις ακόλουθες αιτίες για το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2010- Ιούνιος 2012
(α) Για την λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων μέχρι την κατάργησή της
(β) Το σύνολο των δαπανών για την ίδρυση και λειτουργία της Αν. Εταιρείας ΤΑΙΠΕΔ,
(γ) Το σύνολο των αμοιβών που καταβλήθηκαν για την πρόσληψη κάθε είδους συμβούλων και τα ονόματα των συμβούλων και το ύψος της καταβληθείσας αμοιβής.
(δ) Δαπάνες ταξιδιών (πού και ποιοί συμμετείχαν) για τον σκοπό των αποκρατικοποιήσεων.
(ε) Τον αριθμό και την ειδικότητα κάθε προσώπου μόνιμα συνεργαζόμενου με το Ταμείο ως και την συμφωνηθείσα αμοιβή του.
– Ποιο είναι το σύνολο των συμβασιοποιημένων αμοιβών τρίτων, ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ταμείου και κάθε συμβατικής δαπάνης του Ταμείου για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων
– Τον αριθμό, το είδος και το στάδιο, παραδοτέων των συμβεβλημένων συνεργατών –συμβούλων του Ταμείου που παραλήφθηκαν και εγκρίθηκαν (οριστικές, προμελέτες, οικονομικές, τεχνικές, νομικές)
– σκοπεύει να συνεχίσει την τακτική αυτή των κ. Παπακωνσταντίνου και Βενιζέλου, στο τομέα των αποκρατικοποιήσεων, και την διασπάθιση δημοσίου χρήματος με αδιαφανείς διαδικασίες.

Κατάθεση Εγγράφων
Παρακαλούμε να κατατεθούν τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Αντίγραφα κάθε σχετικού εγγράφου που τεκμηριώνει και αποδεικνύει τα ανωτέρω στοιχεία.
β) Οι αποφάσεις για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την σύσταση επιτροπών αξιολόγησης, τα πρακτικά αξιολόγησης των επιτροπών αυτών, οι αποφάσεις πρόσληψης συμβούλων της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, και οι σχετικές συμβάσεις που υπεγράφησαν».

Posted in: ΣΥΡΙΖΑ