Εύγε σαΐνια μου: Η ύφεση το 2013 θα είναι 10,1 %

Posted on 19/07/2012 από

0


Γράφει ο Δευκαλίωνας
Εχθές γράψαμε ότι η ύφεση θα ξεπεράσει μάλλον το 10%. Σήμερα το επαναλαμβάνει και το Citigroup. Η ύφεση το 2013 θα είναι 10,1 %. Θα πει κάποιος κατ’ επάγγελμα συνωμότης. Ο άσημος και ταπεινός Δευκαλίων αντέγραψε το Citigroup η το αντίστροφο. Τίποτε από τα δύο δεν συνέβη. Απλά μαθηματικά είναι όλα.
Όμως τι σημαίνει επακριβώς η συνεχόμενη ύφεση από το 2008. Ας υποθέσουμε ότι η Ελληνική Οικονομία το 2007 παρήγαγε 100 ευρώ…
·         Το 2008 με επίσημη ύφεση -1,2 % του ΑΕΠ. Δηλαδή το 2008 η Ελληνική οικονομία παρήγαγε 98,8 ευρώ.
·         Το 2009 με επίσημη ύφεση -2,3% του ΑΕΠ. Δηλαδή το 2009 η Ελληνική οικονομία παρήγαγε 96,52 ευρώ.
·         Το 2010 με επίσημη ύφεση -3,5% του ΑΕΠ. Δηλαδή το 2010 η Ελληνική οικονομία παρήγαγε 93,14 ευρώ.
·         Το 2011 με επίσημη ύφεση -5,5 % του ΑΕΠ. Δηλαδή το 2011 η Ελληνική οικονομία παρήγαγε 88,01 ευρώ.
·         Εάν λοιπόν το 2012 η επίσημη ύφεση διαμορφωθεί κατ’ εκτίμηση περίπου στο 7% τότε επίσης κατ’ εκτίμηση η Ελληνική οικονομία θα παράγει 81,84 ευρώ.

Αυτή είναι η κατάσταση της οικονομίας όπως την διαμόρφωσε το μνημόνιο και οι δημοσιονομικές πολιτικές του κυρίαρχου εγχώριου πολιτικό-οικονομικού πλαισίου. Κατέστρεψαν ότι έχτιζαν πάρα πολλά χρόνια. Εύγε σαΐνια μου.

Advertisements