Βενιζέλος: Παίζοντας με τα κόμματα… και τις τελείες

Posted on 12/12/2012 από

1


Στο φετινό πόθεν έσχες, ο κ. Βενιζέλος εμφανίζεται ως κεφαλαιούχος αμοιβαίων κεφαλαίων σε MARFIN και EUROBANK.

Όμως, με μια απλή σύγκριση του φετινού με το περσινό πόθεν έσχες του, γίνονται αντιληπτά κάποια περίεργα φαινόμενασχετικά με τη στίξη και τα δεκαδικά των αριθμών που ο κ. Βενιζέλος παρέθεσε.

Πιο συγκεκριμένα:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBANK WIN-WIN
α) Το 2009 ο κ. Βενιζέλος δήλωσε 97.727,83 (97 χιλιάδες 727 και 83 εκατοστά) ενώ το 2010 9.772,783 (9 χιλιάδες 772 και 783 χιλιοστά)
β) Στα αντίστοιχα κεφάλαια του εξωτερικού, το 2009 δηλώθηκαν 1.492.325 (1 εκατομμύριο 492 χιλιάδες 325) ενώ το 2010 1.499,325 (χίλια 499 και 325 χιλιοστά)

Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλά ακόμη κεφάλαια που ο κ. Βενιζέλος δήλωσε:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBANK WEATHER
2009: 2.998.321 (2 εκατομμύρια 998 χιλιάδες 321) – 2010: 2.998,321 (2 χιλιάδες 998 και 321 χιλιοστά)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBANK BLEND
2009: 28.037.383 (28 εκατομμύρια 37 χιλιάδες 383) – 2010: 28.037,383 (28 χιλιάδες 37 και 383 χιλιοστά)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ MARFIN (ΑΘΗΝΑ που μετονομάστηκε το 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ)
2009: 3.214.733 (3 εκατομμύρια 214 χιλιάδες 733) – 2010: 3.214,73 (3 χιλιάδες 214 και 73 εκατοστά)

Κάποιος θα μπορούσε να πει πως το σύστημα του 2009 έβγαζε όλα τα κόμματα ως τελείες. Κι όμως, σύμφωνα με τις φωτό, στα α’ κεφάλαια της EUROBANK WIN-WIN είναι φανερό πως το 2009 υπάρχουν 97.727,83 ενώ το 2010 9.772,783.

Φαίνεται, με λίγα λόγια, πως σχεδόν όλα τα ποσά διαιρέθηκαν κατά 100 μέσα σε ένα έτος. 

Λογιστικό λάθος, ή κάτι άλλο; Το μόνο βέβαιο είναι πως η Βουλή των Ελλήνων θα πρέπει να διερευνήσει και να διευθετήσει το θέμα, καθώς και να αποκαλύψει για πρώτη φορά όχι μόνο το «έσχες», αλλά και το «πόθεν» των βουλευτών.

Advertisements
Posted in: Πολιτική